Schůze správní rady (XIV), 1. 11. 2016

Přítomni: Žáno, Pánča, Eda
Pozvaný čestný host: Jája

Zahájení: 21:42, Na Šachtě

 1. Průlet minulem

  • napravení hanbáři Vlčák a Rupek zaplatili členské příspěvky, což nás velmi těší
  • stále tu zbývá nepředložená zpráva smírčí a revizní komise, ale tituly jim s radostí odebíráme
  • doufáme, že SRK zahájí svou činnost, neboť když se veškerý spolkový ruch odehrává jen jednou měsíčně na schůzi správní rady, je to málo -- a zrovna SRK má možnost kontrolovat například naplňování "účelu a hlavní činnosti spolku" a to by bylo skvělé
  • Jája si vzal slovo a pravil, že v souvislosti s tou ctí, že byl pozván, přemýslel, že je velká škoda, že taková dobrá myšlenka, tedy náš spolek, tolik skomírá. Měli bychom si spolku více vážit!
  • dohodli jsme se, že zdůrazníme, že zasedání správní rady jsou otevřená všem členům
  • Jak je asi patrné, kontrolu úkolů z minula a navázání na nedořešené otázky jsme tak nějak utopili v této diskusi a musí na ni dojít příště.
 2. Insignie spolku

  • pozvali jsme si dnes ceremoniáře Jáju, abychom vypracovali návrhy všech sedmi insignií; debaty byly bouřlivé, slovní popis všech malůvek na pivních táccích se do zápisu nevejde, naštěstí ke všem sedmi insigniím jsme se ani nestihli vyjádřit
  • znak a barvy spolku
   • tyto dvě insignie se vzájemně ovlivňují, neboť bychom chtěli na znaku používat tytéž barvy; střídavě jsme tedy z jedné insignie přecházeli v hovoru ke druhé, abychom ji pak zpětně museli zcela zavrhnout, nebo přinejmenším přepromyslet
   • starý znak z předzakládací schůze byl už dříve zavržen (jako příliš složitý), Žáno ale navrhl, abychom se drželi čtyř barev na této schůzi ustanovených; snažili jsme se jim tedy střídavě být věrni a pak zas být věrni barvám předmětů ve znaku
   • vyšli jsme od posledního návrhu: tři šišky (chmelová, nějakého stromu, a lejnová), Jája navrhuje usadit je do tvaru trojlístku
   • případně v klenotu znaku by mohla být useknutá psí hlava -- mysliveckou hantýrkou "s visícím lízákem a zhasnutými světly," dodal Žáno; přičemž useknutost není třeba dryáčnicky ztvárňovat
   • barvy by pak vycházely jako zelená (chmel), hnědá (jedna ze šišek) a co s třetí barvou, jak přebarvit šišku?
   • původní barvy byly: zelená (=strom), modrá (=Vltava), černá a rudá
   • Jája navrhuje jiný znak, lejno v středu a kolem něj několik lístků (lipových, bukových, jasanových, či akátových)
   • příliš expresivně a dominantně znázorněné lejno zamítáme
   • blankytné pozadí, na něm tři šišky: zelená chmelová kulička uprostřed, červená nezralá šiška jedlová a černá šiška vykálená po stranách
   • Eda zpochybnil barevnost šišek, vrátili jsme se ke dvěma hnědým a jedné zelené ... na rudém pozadí? ... na půleném rudo stříbrném pozadí? Svisle či vodorovně? Ve vodorovné variantě by šišky jakoby "plovaly na krvavé hladině" a ta by tvořila součást znaku, neprotínala by ho středem
   • necháme Jáju rozhodnout a přinést více návrhů
  • odznak
   • Jája navrhl již v průběhu kokardu, střídavě tedy byla trojbarevná i čtyřbarevná
   • po ustálení představy znaku chceme tříbarevnou -- s vynechanou bílou
   • nikoli, bílou nevynechávat, zachovat čtyřbarevnou
  • šerpa
   • tři barvy (pruhy po celé délce) bez zelené a k šerpě zelený klenot u pasu?
   • zkrátka opět spor o bílou/stříbrnou -- je to vůbec barva?
  • vlajka
   • první návrhy dělily vlajku úhlopříčně na čtyři barevné oblasti, případně svisle a vodorovně
   • Eda namítal, že to je příliš obyčejné a můžeme si dovolit něco více; začaly se sypat návrhy na vnitřní, ale i vnější uspořádání (tedy tvar celého plátna)
   • po velkých sporech a pár pivech vyhrála vlajka "trenkačka" -- neotřelý tvar, hnědý svislý, dolů se rozšiřující klín k rozkroku, červená a bílá nohavice a zelená guma
  • hymnu a pečeť odkládáme na příště
 3. Hospodský kvíz

  • Eda prohlašuje, že již na minulou schůzi splnil úkol s rešerší hospodských kvízů v Praze, jen se na to nějak pozapomnělo a tak by rád dnes přednesl zjištěná zjištění
  • v zásadě je tolik hospodských kvízů po Praze a na každý se registruje tak netransparentně (obvykle zprávou na Facebooku, aniž by člověk věděl, je-li volných 10 míst, nebo už dávno žádné), že se musíme nejprve domluvit na přesném termínu a pak nás zkrátka Eda nějak přihlásí
  • ukázalo se však, že spolkař Vlčák s Verčou již před několika měsíci vtáhli Pánču do svého týmu Letenská letka a že tam s nimi dochází i Žáno
  • Eda se velice rozezlil až urazil, že si tam chodí sami
  • jádrem sporu nebylo to, že tam šli (spolkař je arci svobodným člověkem), jako spíše to, že taková činnost podkopává naději i vůli k sestavení našeho týmu, což bylo kdysi schváleno; v kontrastu s tvrzením, že zjišťují situaci pro spolek, se spolkové kvízování nikam neposunulo, ba nedali ani vědět, že již mají vlastní tým
  • Jája při té příležitosti sdělil, že ho zase mrzí, že Eda nechodí na fotbálek, což Eda musel připustit
  • dokonce se ukázalo, že Pánča se cítí morálně zavázaný Letenské letce, že ho přijala, a do konce sezony (do jara) by do jiného týmu nešel; Žáno to naopak bere jako dočasnost a rád přestoupí do Hobutrolího týmu
  • nakonec to skončilo dvěma závěry:
   1. Eda zjistí možnosti hospodského kvízu ve čtvrtky (ukázalo se ale, že je tu skrytá podmínka, že se musí pořádat na Letné) a obešle členstvo, abychom třeba od příštího týdne mohli chodit
   2. Eda zítra vyrazí se zrádci a sabotéry na kvíz po křídly Letenské letky; rozdíl je však v tom, že ho to morálně sžírá
  • UPDATE 3.11.: V sedmičlenném týmu Letenská letka se včera sešli: Pánča, Žáno, Eda a dokonce i Pánčou zlanařený Houba, čímž spolkaři protentokrát přečíslili stálé členy.
 4. Zavírání studánek

  • Eda navrhl rychlý bod: pro letošní rok Zavírání zcela výjimečně zrušit
  • Žáno by studánky rád zavřel pomocí lehké taškařice 16. prosince
  • sprint se třemi pivy, každý tentokrát sám za sebe
  • na příštím zasedání naplánujeme a již nyní zveřejníme datum

Zakončení: 23:32

Zapsal Eda (2.11.)

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab : ft=markdown : enc=utf8