Schůze správní rady (XII), 13. 9. 2016

Přítomni: Žáno, Pánča, Eda

Zahájení: 21:42, Na Šachtě

 1. Formální úkony
  Pánča nesplnil úkol připomínaný na minulé schůzi spolku a ani po dvou letech a měsíci nedodal popis spolku na web. Pánča je hanbář Pánča. Hanbář Pánča spolu se zbytkem správní rady měl nyní za úkol během 11 minut tento stručný text sestavit. Najednou sršel nápady a tvrdil, že potřebuje ten brainstorming, hanbář jeden.

 2. Stručně o spolku
  Okrašlovací spolek v Holešovicích-Bubnech usiluje o zlepšení prostředí kolem nás. Na počátku stála sdílena nepohoda z přístupu některých chovatelů psů k provozování jejich koníčka. Špína v ulicích se nám zdála již více nesnesitelnou. Dosud jsme byli pasivní jako vy ostatní -- ale něco se v nás zlomilo a řekli jsme si, že s tím něco uděláme společně. Na nosnou základní linii spolkového života se brzy nabalilo mnoho dalších aktivit, třeba tradiční jarní závod Otvírání studánek, komunitní schůzování či podpora dalších prospěšných místních aktivit.

čas: 21:53

 1. Hanbáři

  • Pánča má štěstí a po společném splnění jeho úkolu přestal být hanbářem
  • Jája stále nedodal pro společnou identitu tolik důležitý znak spolku. Polehčující okolností však je, že již zaplatil členský příspěvek, proto dostává pouze veřejnou výstrahu před udělením titulu hanbáře.
  • Hanbář Vlčák stále nedodal zprávu SRK. Přitěžující okolností pak je, že nadále dluží členský poplatek splatný 31. ledna 2016. Podle občanského zákoníku SRK mj. "dohlíží, jsou-li záležitosti spolku řádně vedeny a vykonává-li spolek činnost v souladu se stanovami a právními předpisy".
  • Hanbář Rupek je stále dvojdlužníkem a nezdá se, že se to chystá měnit.
 2. Hospodský kvíz
  Stále se věci nepohnuly, Eda se ujímá zjištění, jaké máme možnosti se někdy zapojit. [úkol: Eda]

 3. Spolková trička

  • Eda navrhuje navrhnout motiv spolkových triček. Otázka je, zda jich vyrobit více pro mírný prodej příznivcům spolku. (O kolik víc a jaké velikosti?)
  • Název spolku by měl být součástí návrhu.
  • Na příští schůzi SR každý přinese nějaké nápady, či hrubý návrh. Taktéž do té doby budeme shromažďovat nápady zaslané členy spolku! [úkol: Eda, Žáno, Pánča, případně další do 4.10.]
  • Návrhy mohou být ještě lepší než motiv "Hovna v ČR nechceme!", který si jistě každý dokáže představit.
 4. Carl Ferdinand Cori a Gerty Cori
  Zuzi vzkazuje, že bychom měli iniciovat pojmenování pražské ulice po pražských rodácích a pozdějších amerických laureátů Nobelovy ceny za medicínu, manželích Coriových. [úkol: najít vhodnou ulici H] Úkol byl na místě splněn: Pánča upozornil, že ulice už byla nalezena ve Vokovicích -- a jmenuje se Coriových. (Mimochodem ulice je kolmá na Nobelovu.)

 5. Osvěta pro dobré pejskaře

  • Zuzi dále navrhuje získat osvětový grant a z něho zaplatit inzerci v Hobuletu oslovující hodné pejskaře s tipy, jak se správně chovat
  • Eda upozorňuje, že bychom měli předně sepsat X-tero dobrého pejskaře (například Desatero, či Patero), nechat jej přečíst více lidmi, kterých se různě týká a mají větší praxi, a vyvěsit na našem webu. Pak je vhodná chvíle propagovat ho na webu, v Hobuletu, na psích pytlících na odpadkových koších atd.
  • navrhli jsme začlenit tyto informace (formulace musí být ještě upravovány tak, aby každý bod byl velmi stručný, a tudíž přehledný, s případným následujícím dovysvětlením či rozšířením psaným menším písmem):
   • Psi mají vyměšovat v přírodě -- na vlastní zahradě, v lese, v parku, ...
   • Sbírat výkaly všude ve veřejném prostoru -- v parku, v nouzi pak i na chodníku, stane-li se to.
   • Nenechat psa močit na místě, kam neprší (pod balkonem, pod arkýřem, v průjezdu, v podchodu, ...). I omývaná zeď je postupně agresivní psí močí rozežírána a moč jen tak neoprší.
   • Mějte ohled na lidi, kterým může moč znepříjemňovat život ještě více než jiným (mají okno v suterénu přímo nad močícícm psem, batolící děti chytající se rukou označkovaného schodu ve vchodu do domu, majitel obchodu odemykající zámek rolety těsně u chodníku, ...)
   • Držte svoje potřeby a radosti na vodítku! Váš pes nemůže obtěžovat ostatní, psa držíme na vodítku, kde není povoleno volné pobíhání. Tam, kde povoleno je, musíme mít psa pod kontrolou a respektovat přání ostatních. Ačkoli víme, že pes je hodný, neví to olizovaný člověk, který se psů bojí, či dítě, kterému právě pes ukousl půl sušenky.

Zakončení: 22:48

Zapsal Eda (14.9.)

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab : ft=markdown : enc=utf8