Schůze správní rady (11), 7. 6. 2016

Přítomni: Žáno, Pánča, Eda
Host: Radek7t

Zahájení: 21:10, u Zeleného stánku (u Ferdinanda) u Výstaviště

 1. Přijetí hosta
  USNESENÍ č. 1: Radek7t bude hostem schůze.
  Přijato. (3 pro)
  Ergo, Radek7t byl hostem schůze.

 2. Předsedovy informace

  • Z důvodu stále nedodaného zápisu minulé schůze [úkol: Eda] byl předseda Žáno alespoň ústně na schůzi informován, co se dělo v jeho nepřítomnosti minule. Několikrát se upřímně podivil.
  • Pak naopak informoval předseda členy správní rady, že poplatek za doménu je již uhrazen. Uhradil ho osobně. Správní rada udělala Wow.
  • Dále informoval, že máme příliš mnoho neplatičů členských příspěvků a měli bychom přikročit k tvrdšímu vymáhání.
   USNESENÍ č. 2: Předseda rozešle neplatičům první předžalobní výzvy. Těmito neplatiči jsou: Jája, Mokl, Vlčák, Rupek (posledně jmenovaný navíc dluží i za 2015).
   Přijato. (3 pro)
   [úkol: Žáno]
 3. Hospodský kvíz

  • zájem dosud vyjevili Rupek, Žáno, Eda, Pánča
  • získali jsme pro naši věc hosta Radka7t, oslovíme ještě další vzdělance napřímo
  • Žáno pověří Rupka, aby vše zorganizoval [úkol: Žáno pověřit, Rupek zorganizovat]

(přerušení 21:20 -- 21:30)

 1. Všespolková schůze
  • je čas na další schůzi, tentokrát na zahrádce; stanovili jsme datum na 23. června, začátek schůze v 19:45 buď v Tiskárně na vzduchu (ale tam začne ve 20:30 filmová projekce), nebo spíš v sousedním Pražanu [úkol: Žáno pošle pozvánku členům]
  • program: pranýřovat neplatiče, vytknout nečinnost ceremoniáři, zrekapitulovat úkoly, dořešit otázku pretoriánů správní rady, posunout dál realizaci virálního videa, náměty ke zlepšení, Radkova7t oslava konce základní školy, přetřes
  • do bodu Přetřes by měl každý přijít s něčím, co má na srdci, s návrhy, nápady, či problémy a palčivostmi, co ho v Holešovicích-Bubnech trápí
   • krásným příkladem je Zuziččin nápad na psí facebook, kam by každý pejskař v Praze 7 musel umístit fotku svého psa, abychom mohli identifikovat ty psy, kteří znečišťují ulice nejvíce

Zakončení: 22:02

Zapsal Eda (8.6.)

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab : ft=markdown : enc=utf8