Schůze správní rady (10), 3. 5. 2016

Přítomni: Houba, Pánča, Eda
Poblížsedící: Aleš

Zahájení: 22:15, U Divadla

Schůze je totálně chaotická. Ukazuje se, že Houba má plnou SMS moc od předsedy Žána k zastupování na dnešní schůzi.

 1. Houba se ujímá vedení

  • Houba využívá plné moci a ujímá se vedení schůze; a je přísný!
  • zajímá se, jaký je program, načež sestavujeme tříbodový:
   • platba za doménu hobutrol.cz, předání domény správní radě
   • oficiální seznámení s prací webové WG (pracovní skupiny)
   • Žáno ztratil zápis z poslední schůze; je nutno nastavit procesy pro takový případ a stanovit penalizaci ztrativšího
 2. Doména hobutrol.cz

  • Houba seznámil správní radu se situací kolem správy domény
  • komunikace s registrátorem probíhá přes e-mailovou adresu hobutrol@centrum.cz, přihlašovací údaje pošle správní radě e-mailem
  • doména vyprší brzy, je nutno ji okamžitě zaplatit
  • nic dalšího s ní není třeba řešit

přerušení 22:50 -- 23:12 pro objednání piv, kteréžto zdržování dnešní předsedající během schůze nestrpí

 1. Webová pracovní skupina

  • správní rada byla seznámena s prací webové WG
  • Houba přednesl krátký referát o novátorském přístupu k webu: šedá na šedé!
  • Houba ve spolupráci s Edou zajišťuje přesun zápisů z externího webu, kde jsou nyní, na hobutrol.cz
  • Eda byl kooptován do pracovní skupiny web
 2. Ztráta zápisu
  Pokud se stane ta tragédie, že se ztratí zápis ze schůze, je nutno: - bez otalů to oznámit, tedy neprodleně - sypat si popel na hlavu - strpět penále; tím je (i) zvednuté obočí přítomných a (ii) zaplacení omluvné rundy na zasedání správní rady - sepsat zkrácenou verzi zápisu -- to může být naplněno též s blahosklonnou pomocí ostatních participantů, kteří budou přispívat výhradně relevantními přípodotky

 3. Poslední minuta
  Na návrh předsedajícícho byla ještě mimo program zařazena minuta ticha za všechny členy správní rady, kteří se nemohli zúčastnit.

Zakončení: 23:23

Zapsal Eda (8.6.)

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab : ft=markdown : enc=utf8