Schůze správní rady (9), ??5. 4. 2016

Přítomni: Žáno, Pánča
Omluven: Eda

Zahájení: ??, ??Na Šachtě??

  1. Příprava Otvírání studánek
    • detaily se nezachovaly, zápis se ztratil

Zakončení: ??

Zapsal a pak ztratil Žáno

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab : ft=markdown : enc=utf8