Schůze správní rady (5), 1. 12. 2015

Přítomni: Žáno, Pánča, Eda
Host schválený správní radou: Bětka
Omluvena: Bětka
Zapisovatel: Eda

Zahájení: 22:30, Na Nové šachtě

 1. Shrnutí předchozího zápisu
  Žádný úkol nezůstal nesplněn.

 2. Nakládání s financemi

  • Žáno navrhuje upravit vnitřní předpisy pro nakládání s financemi, aby bylo dané, kdo smí nakládat s jakou částkou
  • správní rada navrhne na nejbližší členské schůzi tato pravidla:
   • do 1000 Kč na jednu položku (účet či paragon) smí platit předseda
   • do 100.000 Kč již musí schvalovat správní rada
   • vyšší položky podléhají schválení členskou schůzí (velmi málo flexibilní)
  • Žáno navrhuje, abychom později, až budeme mít na účtu větší pohyb, propojili tento s webem spolku a zobrazovali tam dění na účtu
 3. Referát o valencijských pejskařích

  • přednesl Eda, který za tímto účelem vycestoval s Bětkou do španělské Valencie
  • Je tam řádově méně psů, tak málo, že z nich může mít člověk i radost, když je potká.
  • I valencijští psi jsou prasata, ovšem jejich hovna jsou tam pojímána umělecky. Ukázka je na přiloženém slajdu č. 1, na němž Eda ukazuje fotografii stojací briketky ve tvaru válečku. Podle Edy valencijský pejskař sám s hovnem pracuje a umělecky ho zasazuje do veřejného prostoru.
  • Shodli jsme se, že nám ujíždí vlak a Valencijci jsou jednoznačně daleko před námi.
 4. Plakát o toxokaroze

  • Žáno ukazuje fotografii irského plakátu upozorňujícího na málo známý problém se psy: totiž škrkavku psí, jejichž larvy způsobují ztrátu zraku dětí nad pět let
  • Shodli jsme se, že bychom měli rozjet podobně výmluvnou kampaň i u nás.

Zakončení: 22:50

Zapsal Eda (3.12.)

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab : enc=utf8