Schůze správní rady (4), 3. 11. 2015

Přítomni: Žáno, Pánča, Eda
Zapisovatel: Eda

Zahájení: 22:50, Na Nové Šachtě

 1. Setkání se starostou
  Pánča přednáší svůj referát z Burundi, kam měl přijít na besedu se spoluobčany Jan Čižinský, starosta MČ Praha 7, a jeho zástupce Ondřej Mirovský. Ale Čižinský se z účasti omluvil pro nemoc v rodině, dorazil pouze Mirovský.
  • setkání bylo údajně velmi komunální až sousedské (osm občanů, jeden Mirovský a další tři radní)
  • sivý kverulant si stěžoval, že na kypré Letenské pláni se nedá pracovat
  • další stížnost se týkala chybějícího parkování v Národním technickém muzeu; budou zbudována dvě až tři parkovací stání: např. pod Letenským náměstím a na nádraží Holešovice
  • radnice plánuje do ulic rozmístit (nám již známé a námi doporučované!) psí pisoáry
  • Mirovský poslouchal, znamena si, vypadal zaujatě, lidé to oceňovali; také pil pivo, Pánča to oceňoval
  • radnice má plán vysázet zhruba 400 stromů do ulic, bohužel ne v každé ulici to je možné (kvůli parkování a kvůli sítím, které vedou těstě pod chodníkem a bez kolektorů
   • mapu zatím nemají, ale již brzy ji zveřejní

přerušení schůze 23:40 -- 23:58 a diverzní přesun do Železné Sparty

 1. Anonymizace webu
  Bylo potřeba vyřešit, kde všude budeme měnit občanská jména za přezdívky. V zápisech na webu jsme to schválili již dávno, měnit však jména v originálech stanov či v přepisech ustavující schůze nedává dobrý smysl. Shodli jsme se, že stačí používat přezdívky v centrální databázi zápisů, není třeba měnit nic jiného. Mediální expert v oboru Žáno navíc potvrdil, že plná anonymizace stejně není možná.

 2. Členské příspěvky

  • rada s potěšením konstatuje, že všichni tři dlužníci již zaplatili
  • rada se usnáší, že Houbovi zaplatíme za doménu
   USNESENÍ č. 1: Spolek proplatí Houbovy náklady spojené s doménou.
   Přijato. (3 pro)

Zakončení: 24:10

Myšlenka večera (nedokončená): Kdyby měly být v nemocnici děti všech lidí, kteří mi říkají, že mají děti v nemocnici, tak by nemocnice...

Zapsal Eda (3.12.)

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab : enc=utf8