Schůze správní rady (1), 29. 7. 2014

Přítomni: Žáno, Pánča, Eda
Zapisovatel: Eda

Zahájení: 21:40, Vegtral

 1. Kontrola splnění úkolů

  • Eda: nic nesplnil, nebyl na to prý čas
  • Pánča: nic nesplnil, čekal prý na dnešní schůzi
  • Žáno: nic nesplnil, zatím to prý nebylo potřeba
  • společné zhodnocení a vyhodnocení: Nejlepší výmluvu vymyslel předseda!
 2. Webové stránky

  • jiné spolky mívají tyto záložky: kontakty, členové, program
  • měli bychom mít facebookovou stránku -- na svižné sdělování informací
  • k tomu mít web na stálejší věci: stanovy, zápisy ze shůzí a nejdůležitější aktuality
  • obojí vzájemně prolinkovat
  • struktura home page
   • aktuality přímo na home page (v nich akce)
   • kontakty
   • členové (přezdívka a ikona ze Stuhy)
   • dokumenty (přezdívkami [úkol: opravit v zápisech; Eda])
   • o nás
  • Pánča sepíše texty "O nás" [úkol: Pánča, do 10.8.]
  • založíme dva mailing listy: první bude umístěn jako kontakt na web, bude se rozesílat jen třem členům správní rady; druhý bude rozesílán všem členům (nyní tedy osmi lidem) [úkol: Houba H]
 3. Otvírání studánek

  • symbolika
   • Sedm piv na Sedmičce
   • sedm piv třikrát (tříčlenné týmy) -- což zastupuje Holešovice, Bubny a Letnou
  • území musí zasahovat až k oblíbené Pánčově hospodě, jejíž jméno zde nemůžeme zveřejnit, abychom neprozradili případnou trasu zkušebního ročníku, jehož se zúčastnit mohou i členové spolku
  • výběr hospod, které budou součástí daného ročníku
   • spor o to, jak vybírat
   • zda zveřejnit vždy jen další v pořadí, nebo všechny na startu
   • jestli losovat, nebo určit předem, nebo se dozvídat až v průbehu
  • co by mělo být obsahem -- několik neschválených nápadů: křížovky, šipky, skládačka tangram, jiná trasa pro každého, ...
  • nejhorší otázka, která prakticky umrtvila další plánování, zní, jak to zaonačit, abychom se mohli účastnit i my, správní rada

Zapsal Eda (25.11.)

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab : enc=utf8