Sedmá schůze, 23. 6. 2016

Přítomni: Pánča, Mokl, Eda, Houba, Žáno, Zuzi (časnější odchod), Jája (dorazil až k závěru schůze, omluven)
Hosté: Tonek, Edouš

Začátek byl stanoven na 19:45 v zahradní restauraci Pražan, a tak když jsme se sešli první tři a zvon odbil 20:00, shodli jsme se, že není na co čekat, a zahájili jsme.

 1. Program
  • aklamačně schvalujeme dva hosty v kočárku coby dva hosty na schůzi
  1. Žáno koukal na předešlé zápisy a zjistil, že tady nikdo nic neplní. Prvním bodem proto bude rekapitulace úkolů a aktivizace spolku.
  2. Houba ihned žádá o včlenění zprávy pracovní skupiny Web do programu a chce ji také okamžitě přednést, což mu nedovoluje rozmrzelý zapisovatel a známý systematik Eda.

Přerušení schůze: 20:25 až 20:48 (důvod: přinesli nám večeře)

 1. Oslava
  Přítomní členové vzali na vědomí, že se zítra koná oslava narozenín našich kamarádek a že budou rády, když se nám dnes nic nestane a zítra se budeme moci zúčastnit v plných silách.
  USNESENÍ č. 1: Dnes se nezrubeme, abychom zítra mohli zazářit.
  Přijato. (4 pro, 2 proti, 1 se zdržel)
  Pánča přednesl námitky, že je možné se dnes zrubat -- a zítra zas.

 2. Titul hanbář
  Dříve než se dostane ke svému jedinému bodu na programu schůze, předřazuje Žáno další záležitost a navrhuje zavést a udělovat spolkový titul hanbář. Přiděloval by se těm, kteří sabotují činnost spolku nebo neplní úkoly. Titul by měl dotyčný přidělen nepřetržitě, směl by být oslovován i zmiňován pouze s ním (čistě pro příklad, říkalo by se třeba: "hanbář Rupek nezaplatil ani za rok 2015"), odebrán by byl opět po splnění úkolu. Nakonec se pravidla změkčila na třístupňový systém:
  1. Výstraha; 2. Veřejná výstraha (na webu); 3. titul Hanbář
  Lze udělit kterýkoli stupeň bez předchozích podle závažnosti. Uděluje správní rada či celý spolek.
  USNESENÍ č. 2: Zavedeme ve spolku titul hanbáře v navrhovaném tvaru.
  Přijato. (6 pro, 1 proti)

 3. Rekapitulace

  • s placením poplatků jsme na tom stále stejně, jen Mokl tvrdí, že zaplatil (odmítá však rázně tvrzení, že zaplatil před odchodem na schůzi -- bylo to prý již někdy po obědě); zaplacení samotné bylo odměněno dnešním prvním potleskem (ano, byli jsme si vědomi, že to je určitá devalvace potlesku, ale není z čeho brát). Zbývá tak stále jeden obrdlužník Rupek a dva dlužníci Jája a Vlčák
  • Rupkovi byla udělena výstraha před udělením titulu hanbáře za dlužné členské poplatky za dva účetní roky. Vlčákovi byla udělena výstraha před udělením titulu hanbáře za nedodání zprávy SRK a tuze špatnou docházku. Jájovi byla udělena výstraha před udělením titulu hanbáře za stále trvající nevystavení znaku spolku. Ani jeden sice nedostává výstrahu veřejnou, která by se sdělovala celému spolku; v zápisu to nicméně být musí. [úkol: Žáno bude všechny tři výstražníky neveřejně informovat]
  • Houba chválí Edu za zapisování schůzí a tvrdí, že je s tím spousta práce a zápisy jsou obsažné a přesto psané s lehkostí. Všichni tleskají (druhý potlesk večera).
  • dále k činnosti smírčí a revizní komise: je vyzván Mokl jako její jediný zástupce, aby referoval; mlčí; komise je pokárána od předsedy "Ty ty ty!"
  • Vlčákovy fotosoutěže se nikdo neúčastnil, on ji nepřipomínal, stále nám lidově řečeno "straší" v úkolech.
   USNESENÍ č. 3: Soutěž o fotografii psa v choulostivé situaci se ruší.
   Přijato. (všech 7 pro)
  • Žáno poslal za spolek příspěvek na Letenský kolotoč podle úmluvy z minulé schůze, což bylo odměněno třetím potleskem.
  • Houbovi stále nebyla proplacena doména za loňský rok.
   USNESENÍ č. 4: Provedeme zápočet dluhu proti poplatku na příští rok.
   Přijato. (5 pro, 1 proti, 1 se zdržel)
  • Pánča musí kalupem dodat popis spolku na web (zadáno již na první schůzi správní rady, první termín do 10. srpna 2014, druhý termín do 29. února 2016), nejzazší termín je zářijová schůze správní rady. V případě nedodržení dostává okamžitě titul hanbáře a správní rada se zavazuje tento text na důkaz snadnosti úkolu vypracovat ve zkrácené lhůtě 1:100.000 (tedy za 11 minut přímo během schůze). Podle pravidel tím bude Pánča držitelem titulu hanbář pouze oněch 11 minut, ale i to bude strašlivým trestem.
  • povinnost dát odkazy na hobutrol.cz na různé weby: splnil Žáno a Houba; Eda ji obešel, výsledkem však je zaindexování Hobutrolu a úkol lze odškrtnout jako splněný
  • virální video o toxokaróze: zůstává v úkolech, trochu nás to přerostlo
  • zápis z dubna: nedopsal Žáno
  • hospodský kvíz: přidávají se Houba i Mokl; zaurguje Žáno
 4. Zpráva pracovní skupiny Web
  Tradičně zlatým hřebem programu bývá vyhlížená Houbova prezentace něketeré z početných PS, jichž je členem, tentokrát se štěstí usmálo na PS Web. (prezentaci zapsal Žáno) a. PS Web nekecá a maká, řídí web jako firmu, nejsou politici, užší spolupráce Eda-Houba na podobě stránek, založen repozitář na githubu. Pracují na tom, jde ale o běh na dlouhou trať. b. Dále rozjela PS Web druhý projekt: aplikaci Otevírání studánek, která bude umožňovat sledovat trasy jednotlivých týmů v jednotlivých letech na interaktivní mapě Prahy 7, zatím je hotovo 10% (tj. je hotova myšlenka + kostra), projekt vzniká pod licencí MIT. c. Webová PS je navíc otevřená navenek, vlastně jde o naprostou otevřenost pro každého skrze github, dá se říci, že jde o transparenci hraničící až s participací. Ozývá se čtvrtý a poslední dnešní potlesk, jeden z nejspontánnějších vůbec.

 5. Ostatní Houbovy skupiny
  Nakonec se Houba rozhodl informovat i o zbylých skupinách:

  • za PS Parní čistič tlumočí stanovisko, že se ukázalo, že parní čistič překračuje naše možnosti; nicméně až bude jezdit ulicemi Holešovic--Bubnů, měl by mít kameru se streamováním na Internet jako má mazací tramvaj
  • PS fundraising se shodla, že dotace čerpat nechceme

Přerušení 22:05 -- 22:13 (placení útraty)

Jája se na konci zpovídá z pozdního příchodu, svým příběhem se však plně obhajuje a pro dnešek je omluven.

 1. Volná diskuse
  Eda otevírá téma moči a upozorňuje, že někteří pejskaři (a to i slušní, kteří by nikdy po svém psovi nenechali ležet výkal, ani by ho nenechali značkovat auto) si vůbec neuvědomují, jak závadná moč je a jaké jsou důsledky nesplachované psí moči na chodníku -- naopak to berou jako standard, že domy ve městě už s tím počítají okachlovanou podezdívkou. Pro takové nevědomé leč slušné pejskaře by se daly umístit informační texty třeba na pytlíky na sběr psích výkalů, aby se příště vždy rozhlédli, zda nad nimi není balkón, a v nejlepším případě odtáhli svého mazlíčka až do parku, kde může močit ke kořenům.
  Ostatní jsou rádi, že jsme se touto diskusí vrátili ke kořenům a celá schůze nesestávala jen z formálního probírání úkolů, k čemuž nás dohnala nečinnost spolkařů.

Zakončení: 22:40

Zapsal Eda (27.6.)

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab : ft=markdown : enc=utf8