Šestá schůze, 5. 2. 2016

Přítomni: Žáno, Houba, Pánča, Mokl, Rupek, Eda
Omluveni: Zuzi, Jája
Nedostavil se: Vlčák (pozdě dorazil)
Host: Bětka
Zapisovatel: Eda

Zahájení: 21:50, Na Paliárce

 1. Předsedovy drobnosti

  • plaťte členské poplatky (zatím platil pouze Houba a Eda, naopak Rupek dluží i za rok 2015)
  • předseda navrhl zřízení repre-fondu pro pravidelná zasedání správní rady, proti čemuž se trochu zvedl očekávaný odpor, přesto nakonec byl odhlasován; k závěru se však nedošlo v otázce jeho výše
   USNESENÍ č. 1: Spolek zřídí repre-fond k disposici správní radě na její měsíční zasedání.
   Přijato. (3 pro, 2 proti, 1 se zdržel)
   Repre-fond je zřízen; prozatím zcela prázdný a plně k disposici.
  • předseda zjišťoval, jaký je vývoj s Hovnovinami; zjistil, že prozatím leží u ledu
  • zpráva o zprávě Smírční a revizní komise za rok 2015:
   • SRK o zprávě stále jedná
   • SRK dostává za úkol zprávu předložit na příští schůzi [úkol: SRK zhruba do dubna]
  • poslední otázka, kterou předseda kladl (díky podkladům vypracovaným pečlivě pravidelným zapisovatelem spolku, například i této schůze), směřovala na výsledky fotosoutěže na téma "pes v choulostivé situaci", jejíž uzávěrka byla koncem ledna
   • ukázalo se, že fotosoutěž byla uzavřena, aniž by do ní někdo něco poslal
   • organizátor Vlčák (který už dorazil) si vzal slovo a vylíčil, jak pečlivě zkontroloval svůj mailbox -- ale skutečně nic nepřišlo; vyslovil tak myšlenku, že možná neexistují psi v choulostivých situacích
   • soutěž se prodloužila, Vlčák má za úkol ji připomínat [úkol: všichni členové fotit] [úkol: Vlčák připomínat]
 2. Webové stránky

  • Pracovní skupina WEB nezklamala a své pověsti dostála opět s nejlepší presentací večera. Pomocí jednoduchého, kvalitně tištěného výstižného vizuálu nás prostřednictvím Houby informovala o skutečnosti, že stránky spolku jsou přístupné přes protokol HTTPS, což zajišťuje naši jistotu, že nám není nic podstrkováno a vše, co se na stránkách dočteme, jakkoli bizarní se to kolikrát může jevit, je pravda.
  • USNESENÍ č. 2: Spolek proplatí Houbovi náklady spojené s doménou hobutrol.cz
   Přijato. (aklamací)
  • na webu je dosud poměrně pusto
   • Pánča proto do 29. února napíše dva odstavce do sekce "O nás" a pošle je e-mailem všem členům [úkol: Pánča, do 29.2.]
   • text schválí správní rada
   • následně Houba do 10 dní umístí text na web [úkol: Houba, do 10 dní od dodání]
  • Stále ale náš web není možné vygooglit -- a bez našeho zásahu se to nezmění ani po uveřejnění sekce O nás. A to by byla škoda. Je proto potřeba dát odkaz na <Hobutrol.cz> na nejrůznější stránky
   USNESENÍ č. 3: Každý člen má povinnost dát na jeden web odkaz na náš web a e-mailem o tomto odkazu informovat ostatní spolučleny.
   Příjato. (6 pro, 1 se zdržel)
   [úkol: všichni do 5.3. H]
 3. Toxokaróza
  Členové spolku byli seznámeni z náčrtem scénáře, který v potu tváře vypracovala správní rada (viz poslední zápis SR). Dále se jednalo o obsazení rolí před i za kamerou:

  • pes: Vincek (Žáno zajistil u MD-páníčka, ten nabídl i dokonalé kšíry)
  • slepec: Péťa (souhlasil)
  • sousedka: Bětka
  • bicí: Houba
  • postprodukce: Houba

  Rupek navrhl, že na natáčení zapůjčí drona výměnou za odpuštění členských poplatků. To bylo rázně odmítnuto aklamací (která zněla "ani psí hovno!"). Návrh vyvolal pobouření a protinávrh na vyloučení.

 4. Znak spolku

  • Mokl se vyjadřuje k poslednímu návrhu z dílny správní rady a namítá, že okrašlovací spolek by neměl mít ve znaku něco tak ošklivého. Navíc až spolek problém se psími výkaly vyřeší a tato agenda pomine, budeme dál okrašlovat s výkalem ve znaku?
  • Shodli jsme se, že bez ceremoniáře nejsme s to toto projednat.
 5. Letenský kolotoč

  • všem se líbí Žánův nápad, abychom na něj jako spolek přispěli
  • Mokl už dokonce málem přispěl sám!!
  • první návrh, kolik přispět: dvojnásobek mediánu (2x300 Kč)
  • druhý návrh: medián za každého člena (9x300 Kč)
  • USNESENÍ č. 4: Předseda zašle 2700 Kč za spolek na transparentní účet sbírky na opravu Letenského kolotoče.
   Přijato aklamací.
  • Eda navrhl zmínit hobutrol.cz do zprávy pro příjemce, která se objeví také na transparentním účtu. Pánča tvrdí, že je to nevhodně podbízivé. Kratší diskuse, zda je horší se nedůstojně chlubit, nebo o sobě vůbec nedat vědět. Dohoda byla, že se jméno spolku do příspěvku uvádět nebude.
 6. Otvírání studánek 2016

  • tedy první oficiální ročník závodu
  • kdo připraví úkoly doplňující svalovou a játrovou náročnost závodu také o náročnost mozkovou -- schůze se snaží úkol svalit na Edu, ten však takovouto důvěru odmítá
  • pravidla tedy budou v navržené formě, ovšem i letos bez kvízů a úkolů
  • závod se poběží 22. dubna v podvečer
  • speciální zasedání správní rady naplánuje detaily
  • území Prahy 7 bude rozšířeno o jednu hospodu (= jedno pivo) "v zahraničí"
 7. Hospodský kvíz

  • spolkař Rupek si připravil referát o zábavné soutěži pro až osmičlenné týmy
  • poplatek je 50 Kč na osobu, vítěz má zdarma polovinu útraty (navíc za bonusovou otázku je runda)
  • Žáno souhlasí, že bychom mohli jít, ale v jiném složení
  • všech sedm přítomných je pro účast v složení našeho spolku
  • zjistíme tedy, kdy, kde a jak [úkol: Rupek]
 8. Schvalování výdajů spolku

  • návrh "Výdaje do 1000 Kč rozhoduje předseda, do 100.000 Kč schvaluje SR a vyšší výdaje musí posvětit členská schůze" byl rozcupován, jakkoli všechny jeho protinávrhy byly velmi neflexibilní
  • ke kverulování náchylní členové začali zjišťovat, co že by jako měly být ty výdaje nad 1000 Kč, které by bylo potřeba hradit neprodleně a nesnesly by vyčkat na názor členů
  • debata se stala osobní
  • mezi spoluspokáře se vkradl duch nedůvěry a podezírání
  • Houba navrhl
   USNESENÍ č. 5: Výdaje do 2000 Kč schvaluje předseda, vyšší schvaluje členská schůze.
   Přijato. (6 pro, 0 proti, 1 se zdržel)

Zakončení: 23:40

Zapsal Eda (11.3. a 8.6.)

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab : ft=markdown : enc=utf8