Čtvrtá schůze, 12. 4. 2015

Přítomni: Žáno, Zuzi, Houba, Pánča, Eda, Jája, (Mokl skrz plnou moc)
Host: Julie
Zapisovatel: Eda

Zahájení: 19:13 u Šlechtovy restaurace, druhdy výstavního klenotu naší čtvrti

 1. Formální úkony

  • Schůzi zahájil Žáno
  • Mokl je zastoupen plnou mocí Houbou
  • schůze nebyla svolána s dostatečným předstihem, všichni přítomní jsou s tím ovšem srozuměni, čímž se schůze stává usnášeníschopnou
  • host Julie je schválena jako host dnešního zasedání spolku
 2. Finance

  • založíme účet, zřejmě transparentní u Fio [úkol: Žáno H]
  • členské poplatky za loňský rok (500 Kč), které jsme nevybrali, vybereme
  • USNESENÍ č. 1: Pro rok 2015 stanovujeme výši poplatků 500 Kč a jejich výběr se spojí s výběrem za loňský rok, tedy 1000 Kč na člena.
   Přijato. (4 pro, 2 proti, 1 se zdržel)
 3. Parní čistič

  • Houba přednáší příspěvek o čistotě ulic, rozdává materiály (příloha č. 1)
  • jedná se o parní čistič John Deere, podle slov předkladatele ideální pro náš záměr
  • předkladatel tímto dále navrhuje, abychom se angažovali osobně
  • předkladatel připouští, že stroj stojí 4500 dolarů
  • zahajuje se diskuse
  • Houba: Přijde-li to spolku příliš, měli bychom najít někoho, kdo se problematice bude nadále věnovat -- spíš tým, neboť je to komplexní situace, doporučuje tříčlennou komisi.
  • Žáno přináší zásadní protinávrh: jednočlenná komise
  • USNESENÍ č. 2: Moč je horší než hovna.
   Přijato. (7 pro)
   • motto vyplynulo z diskuse
   • je potřeba zajistit jeho latinský překlad [úkol: ceremoniář Jája]
  • dům, kde bydlí spolkaři Zuzi a Žáno, je rozežraný od moči; vyvstává ovšem otázka, co s domem způsobí pára
  • Jája: Musíme někoho ke koupi tohoto stroje přesvědčit -- nebo to jako spolek koupit sami.
  • Žáno nesouhlasí.
  • Houba připojuje svůj dodatek k rešerši, kterou provedl: jako alternativa k vítězi, parnímu čisticímu stroji John Deere, se jeví hojně doporučovaný ocet.
  • Žáno mění svůj protinávrh na jiný protinávrh: dvoučlenná komise, tentokrát i s konkrétním obsazením: Houba, Zuzi.
  • Houba trvá na třech členech, navržené dva členy doplňuje o Jáju.
  • Jája se ke své nominaci vyjadřuje oklikou: V Národním technickém muzeu bude výstava parních strojů.
  • Zuzi se ke své nominaci vyjadřuje napřímo: Není si touto svou rolí jista.
  • USNESENÍ č. 3: K další analýze problematiky holešovicko-bubenského parního čističe ulic ustavujeme dvoučlennou komisi ve složení Houba, Jája.
   Přijato. (7 pro)
 4. Pravidla pobytu psů v Praze

  • Jája navrhuje vytvořit přehled, co platí, co hrozí, pečlivě distribuovat uvnitř spolku
  • je tedy potřeba dokončit rešerši, kterou už Zuzi započala [úkol: Zuzi]
  • některá fakta zazněla už v následné diskusi
   • Pes na dětském hřišti je zakázán vyhláškou v celé Praze, pod pokutou 500 Kč -- tu tedy může dostat majitel i v případě, že na samotném vstupu na hřiště žádný zákaz není.
   • Zuzi podotýká, že z diskusí tzv. "pejskařů" jasně vyplývá, že oni se ani nesnaží nemočit, neboť mají pocit, že za svůj (pochopitelně směšný) roční poplatek se to uklidí
 5. Happening Tusarova

  • Zuzi zná oplocený parčík v ulici Tusarova (zřejmě na místě bývalé zahrádkářské kolonie Jaro), kam důchodci i přes jasný zákaz chodí venčit psy
  • Zuzi navrhuje branku v plůtku parčíku po shromáždění nezanedbatelného množství důchodců zavřít a zavolat policii
  • jde o test, jak policie zareaguje
 6. Demotivační video

  • video diskutované na předchozích schůzích, které má demotivovat lidi od špinění ulic a zejména okolí špiničů upozornit, že to rozhodně není normální
  • Zuzi má kontakt na tři možné filmaře: jeden studuje režii na FAMU, dva se hlásí na střih na FAMU
  • cena za video by spolek vyšla zhruba na 3000 Kč

Přerušení schůze: 20:00 až 21:13 (důvod: Nutný přesun ze Stromovky na Šachtu)

USNESENÍ č. 4: Eda dobře chlastá.
Nepřijato. (3 pro, 1 se zdržel -- leč schůze přestala být usnášeníschopná)

 1. Doména pro web

  • návrh z minula, přednáší Eda: BUBEN
  • Žáno kontruje slovem, které nikdy nikdo neslyšel: HOLEBUB
  • Houba a Pánča navrhují, aby doména nejvyššího řádu bylo rozhodně .cz
  • protože teď nemáme možnost ověřovat dostupnost domén, musíme sestavit pořadí a z něj pak vybrat první, která bude dostupná v .cz
  • Pánča šokuje záborem zámořské kolonie Troja a návrhem HOLETROL
  • obecně se má za to, že vypuštění Bubnů z doménového jména, není šťastné
  • USNESENÍ č. 5: Houba je muž činu.
   Přijato. (4 pro, 1 se zdržel, 2 chyběli jsouce na WC)
  • čtvrtý návrh syntetizující ty předešlé, HOBUTROL, je nadšeně všemi přijat
  • Ustanovena pracovní skupina Internet: Pánča, Houba
 2. Knihovna spolku

  • Jája podává návrh zřídit knihovnu, v ní schraňovat např. všechna čísla Hobuletů, mohou tam být i technické týdeníky
  • je nutné si položit a zodpovědět otázku, co má být jejím účelem
  • Žáno navrhuje, aby to byl sběr informací o této čtvrti
  • Jája oponuje, že to může být sběr informací i o ostatních čtvrtích
  • Ustanovena pracovní skupina Knihovna: Jája, Žáno
 3. Otvírání studánek

  • po jedenácti hodinách náročného spolkového života a čtyřech hodinách vyčerpávající schůze se dostáváme ke zlatému hřebu
  • akce bude probíhat v sedmi hospodách, ty budou vylosovány z patnácti
  • hádanky budou v příštích ročnících, nebudou nutné k postupu
  • za každou vyluštěnou hádanku pak budou bonusy
  • návrh zvýšit penalizaci za zvracení, neboť v pravidlech je možnost dopíjet za ostatní z týmu, je to tedy potřeba vyvážit malusem
  • není nutno pít pivo, ale odpovídající množství alkoholu musí být doplňováno jinou tekutinou na půl litru (tedy např. 2 dcl vína spolu se 3 dcl vody)
  • tématické inspirační zdroje: orienťák, šifrovačka, geocaching
  • nápad: konec akce bude na vlakové zastávce Holešovice

Přerušení schůze: 23:40 až 23:50 (důvod: Nutný přesun ze Šachty do TipSportu)

 1. Seznam hospod pro Otvírání studánek
  • http://www.mapy.cz/s/hkKB
  1. U Budyho (ač Libeň a žádná Praha 7)
   Libeňský ostrov
  2. U Přístavu
   U průhonu 1194/64
  3. U Vrtule
   Tusarova 1537/19
  4. V Háji
   U průhonu 1070/25
  5. Paliárka (POVINNÁ -- cíl)
   Veletržní--Kamenická
  6. Sparta
   Šmeralova--Nad Královskou oborou
  7. Restaurace U sv. Antoníčka
   Pplk. Sochora 983/20
  8. Lázně
   Kostelní--Veverkova
  9. Pražan
   Výstaviště 415
  10. Na Kovárně
   Na Zátorách--Partyzánská
  11. Prašivka
   Jirečkova--Ovenecká
  12. Na Nové Šachtě
   Šimáčkova--U Smaltovny
  13. Lokáda (dříve Aksamiťák)
   U průhonu--U Měšťanských dvorů
  14. Na Mělníku
   Františka Křížka 745/28
  15. zelený stánek na zast. Výstaviště
   U Výstaviště 23
  16. Zahrádky
   Letenské sady
  17. Šlechtovka
   Stromovka
  18. U Vody (POVINNÁ!)
   U vody 1403/1
  19. Restaurace Domovina
   Na Maninách 1149/32
  20. Na Slamníku
   Wolkerova 566/12
  21. Sochařská (zamítnuta)
  22. Liberál (zamítnut)
  23. Ouky Douky (zamítnuto)
  24. Na Maninách--U Uranie (zamítnuta)
  25. "proti Danoušovi" (zavřená)
  26. U Kučerů (zavřená)
  • sraz v 18:45 v parčíku pod kostelem sv. Klimenta, sedm hospod (z toho U Vody je povinná, neboť se tam natáčela Obecná škola, a Paliárka je povinná jako cíl), zbylé se losují, start v sedm večer
  • zbylých pět hospod se vylosuje z následujících sektorů:
   • 3 severodolní: Lokáda, U Budyho, V Háji
   • 3 jihodolní: U Přístavu, U Vrtule, Domovina
   • 3 stromovkový: Šlechtovka, Pražan, Slamník
   • 4 traťový: Na Kovárně, Na Nové Šachtě, Sparta, zelený stánek
   • 5 letenský: Zahrádky, Prašivka, Na Mělníku, Lázně, U Antoníčka

Zakončení: 01:02

Zapsal Eda (17.4.)

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab : enc=utf8