Třetí schůze, 26. 6. 2014

Přítomni: Žáno, Zuzi, Houba, Pánča, Eda, Jája
Host: Tonek
Zapisovatel: Eda
Ověřovatel: Zuzi

Zahájení: 19:17, Na Baště

 1. Formální úkony

  • Správní rada pověřila Edu vyhotovením zápisu schůze
  • Zuzi byla aklamací zvolena ověřovatelkou zápisu
  • všichni přítomní vzali na vědomí plnou moc, kterou Mokl pověřil Houbu pro tuto schůzi zastupováním ve všech spolkových otázkách
 2. Program schůze
  Program schůze v následujícím znění byl schválen jednomyslně:

  • Zpráva o schůzce Plánuj Letnou
  • Plánování programu na rok 2014
  • Stanovení výše členských příspěvků
  • Různé
 3. Plánuj Letnou
  Eda podal zprávu o poslední schůzce iniciativy Plánuj Letnou (http://www.anthropictures.cz/planuj-letnou), jíž se spolu s Pánčou zúčastnili. Shromáždění členů Edovi vděčně poděkovalo.

 4. Úkoly pro nejbližší dobu

  • Zřídíme poštovní schránku na adrese sídla spolku. [úkol: Jája, 3.7. H]
  • Zřídíme bankovní účet zdarma. [úkol: Žáno H]
  • Zřídíme datovou schránku. [úkol: Žáno]
  • Budme mít logo/znak. [úkol: Jája nakreslí]
  • Zřídíme webové stránky spolku. [úkol: Houba, 26.7. H] Správní rada dodá pokyny týkající se jejich obsahu. [úkol: správní rada, na starost má Pánča]
 5. Otvírání studánek

  • správní rada vymyslí návrh akce Otvírání studánek [úkol: správní rada H]
  • Zatím se jeví pravděpodobné, že letos by proběhl nultý ročník na podzim, jen pro nejbližší přátele a známé. Po úspěchu, se kterým počítáme, by další ročníky byly otevřené širší veřejnosti a pořádané vždy na jaře (což svědčí názvu akce).
  • Vyvstala otázka (a z otázky spor), zda je vhodné pořádat akci jako nutně alkoholickou. Houba (a s ním též Mokl) se domnívá, že to je nevhodná podpora alkoholismu a bude poškozovat dobré jméno spolku. Žáno si naopak stojí za tím, že s alkoholem akce stojí a padá a nabízí abdikaci na předsednictví spolku. Následné hlasování dopadlo nerozhodně (3:3) a po kratší diskusi v opakovaném hlasování se vyslovili čtyři přítomní pro alkohol a tři proti alkoholu. Tím je rozhodnuto, že akce bude pořádaná jako alkoholická a že předseda obhajil své křeslo.
  • V průběhu večera zazněla skvělá myšlenka, která má naději spor urovnat: Počet piv, která musí soutěžící během Otvírání studánek vypít, bude určený pro celý tým -- a bude záležet jen na soutěžících, jak si piva mezi sebou rozdělí a zda budou chtít ponechat jednoho člena týmu se zcela střízlivou hlavou.
 6. Členské příspěvky

  • Návrhy se pohybovaly v poměrně širokém rozmezí od 500 Kč po 2400 Kč ročně. V diskusi zaznívaly argumenty proti zbytečnému hromadění peněz, dokud nemáme záměr, jak s nimi naložit. Příspěvky je možné zvýšit, když bude jasný účel, na jaký je potřebujeme.
  • Po diskusi byla schválena částka 500 Kč na člena na rok a to všemi sedmi hlasy pro návrh.
 7. Virální video proti znečišťování ulic
  Padl, a dále byl v bouřlivé diskusi rozvíjen, návrh, abychom natočili virální video, které by přimělo pejskaře i jejich okolí nebýt lhostejní ke znečišťování, které psi způsobují. Video by převracelo role zvířat a lidí -- nahý člověk by běhal po ulici a močil a kálel by na chodník a stejně jako u psa by se tomu nikdo nepodivoval. (Taková bajka naruby.) [TODO ještě tam byl nějaký nápad.] Mohl by nám s videem pomoci rodák Kryštof?

Přerušení schůze: 21:50 až 22:15 (důvod: Nutný přesun z Bašty na Paliárku)

 1. Různé
  • Měli bychom se před podzimními komunálními volbami otázat kandidujících stran, jaký je jejich postoj k psí otázce. [úkol: správní rada, zaštiťuje Žáno N]
  • Měli bychom zmapovat různé občanské i politické iniciativy, které se v posledních měsících objevily na Praze 7 a které by mohly být v budoucnu našimi partnery pro různé projekty či lobbing. Jedná se například o tyto: Letná sobě, Praha 7 sobě, Plánuj Letnou a další. [úkol: Eda]
  • Další shromáždění bude svoláno do 2 měsíců. Správní rada se sejde dříve.
  • Smírčí a revizní komise se bude scházet na Petřinách. (Odhlasováno dvěma hlasy pro a jedním proti.)
  • Příště se musíme věnovat tématu fundraisera.

Zakončení: 23:10

Zapsal Eda (12.7.)
Ověřila Zuzi (12.7.)

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab : enc=utf8