Druhá schůze, 24. 1. 2014

ustavující a volební

Schůze zahájena ve 21:40 v restauraci Paliárka, Praha 7

Účast: Pánča, Žáno, Mokl, Zuzi, Eda, Houba, Jája, Vlčák

 1. Zahájení
  Účast zahájil svolavatel schůze Žáno, který byl následně zvolen aklamací předsedou schůze.

 2. Název
  Účastníci ustavující schůze se shodli, že názvem spolku bude Okrašlovací spolek v Holešovicích -- Bubnech, adresou spolku pak Schnirchova 1084/29, Praha 7 170 00.

 3. Stanovy
  Účastníci prodiskutovali a schválili podobu stanov Okrašlovacího spolku v Holešovicích -- Bubnech, která se připojuje jako nedílná Příloha tohoto zápisu.

 4. Volba
  Volba funkcionářů a orgánů budoucího spolku:
  Zvoleny byly následující osoby:

  • předseda spolku: Žáno
  • členové správní rady spolku: Pánča, Eda
  • pokladník: Zuzi
  • předseda smírčí a revizní komise: Mokl
  • členové smírčí a revizní komise: Jája, Houba
  • ceremoniář: Jája
  • asistent ceremoniáře: Houba
 5. Veřejný rejstřík
  Účastníci pověřují Žána, aby podal návrh na zápis spolku do veřejného rejstříku. [úkol: Žáno H]

Schůze byla ukončena v 24:00

Podpisy účastníků ustavující schůze:

//osm podpisů; zde anonymizováno//

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab :