První schůze, 3. 1. 2014

předzakládající

účast: Eda, Žáno, Pánča, Jája

začátek: 22:38, Paliárka

Program:
Příprava podkladů pro sepsání stanov spolku

 1. Název spolku
  Návrhy:

  • Okrašlovací spolek v Bubnech
  • Okrašlovací spolek v Holešovicích – Bubnech
  • Okrašlovací spolek bubenský
  • Okrašlovací spolek Buben

  Bude dáno k hlasování přes doodle

 2. Organizační struktura

  • předseda – místopředseda (jmenován předsedou v době jeho nepřítomnosti)
  • správní rada – volen lichý počet (3-7 osob), možnost virilního člena
  • smírčí a revizní komise
  • pokladník
  • shromáždění členů

Přerušeno – 22:46 – 22:50

 1. Účetnictví
  Jája zjistí, zda a za jakých podmínek bude muset spolek vést účetnictví a v jaké podobě [úkol: Jája]

 2. Účel spolku

  • Všeobecné zušlechťování veřejného prostoru na území hl. m. Prahy
  • Pořádání kulturních a společenských akcí na území hl. m. Prahy
  • Politická činnost za účelem naplnění účelů spolku

Přerušeno 23:21-23:24
23:25 – přesun do Spitfiru, účast + Vlčák, Cerča

 1. Struktura členství
  • zakládající člen – ten, kdo se bude účastnit zakládající schůze, musí prokázat oddanost myšlence spolku
  • kmenový člen – běžné členství spolku vznikající na základě přijetí za člena
  • přispívající člen – kdokoli spolku přispěje jakoukoli částkou, bez hlasovacíh práv, ale s právem na informace
  • virilista – zakládající nebo kmenový člen, jehož finanční příspěvek za kalendářní rok se rovná součtu všech ostatních příspěvků, stává se na další kalendářní rok členem správní rady

Přerušeno 00:03 – 00:06

 1. Sídlo
  Vhodná by byla schnirchovka – [úkol: Jája prověří možnosti H]

 2. Insignie spolku
  vlajka, hymna, znak, odznak, šerpa, pečeť, strom

 3. Spolkové barvy
  zelená, modrá, černá, rudá

 4. Nákres znaku spolku
  Heraldický popis bude doplněn [úkol]

 5. Stanovy
  Žáno připraví znění stanov a odešle potenciálním členům [úkol: Žáno H]

 6. Zakládající schůze
  Bude se konat v pátek 24. 1. 2014 – místo bude upřesněno

Zapsal Žáno (8.1.)

vim: textwidth=72 : autoindent : expandtab